top of page

Vergoedingen

Fysiotherapie wordt vergoed door alle verzekeringen, maar is afhankelijk van het door u gekozen aanvullend pakket. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u geen verwijzing van de huisarts meer nodig, tenzij het gaat om behandeling aan huis of behandeling volgens de chronische lijst: in deze gevallen heeft u wel een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend specialist.

Voor aandoeningen die op de chronische lijst staan worden een aantal behandelingen onbeperkt vergoed en een deel gedurende een bepaalde periode. Een aantal veel voorkomende specifieke chronische aandoeningen zoals bijv. artrose, staan echter níet op deze lijst. Dit betekent dat vergoeding voor die aandoeningen dus afhankelijk is van het door u gekozen pakket.

Het is aan te raden om de polisvoorwaarden van uw eigen ziektekostenverzekering erop na te slaan als u precies wilt weten hoe de vergoedingen voor u geregeld zijn.

Ook kunt u kijken op de website: www.fysiotherapievergoeding.nl

Komt u hier niet uit, dan kunt u ook informeren bij onze secretaresse. Houdt u hiervoor uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Eigen risico

Hoe zit dat ook al weer?

Wanneer u zorg afneemt uit de basisverzekering, betaalt u zelf een bijdrage. Dit heet het eigen risico. Het eigen risico bedraagt voor 2020 € 385,-

U krijgt voor dit eigen risico een (kwartaal) afrekening van uw verzekeraar, maar alleen indien u van zorg uit de basisverzekering gebruik heeft gemaakt.

Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico voor de Basisverzekering.

Het eigen risico geldt niet voor aanvullende- en tandartsverzekeringen.

Gebruikt u geen zorg? Dan betaalt u niet.

De eerste 20 behandelingen voor een nieuwe indicatie van de chronische lijst komen ten laste van uw aanvullende verzekering

Wordt u in 2020 voor het eerst voor een indicatie van de chronische lijst verwezen naar de fysiotherapeut, dan komen de eerste 20 behandelingen ten laste van uw aanvullende verzekering. Het eigen risico is niet van toepassing op deze 20 behandelingen

Heeft u een aanvullend pakket waarin minder dan 20 behandelingen fysiotherapie per jaar worden vergoed of heeft u helemaal geen aanvullende verzekering, dan moet u dus zelf nog bijbetalen alvorens uw vergoeding uit de basisverzekering start.

Als de vergoeding uit de basisverzekering dan vervolgens start, dan betaald u hiervoor wel het eigen risico van € 385,-, tenzij u dit al heeft verbruikt bij andere vormen van zorg waarvoor het eigen risico geldt (bijv. voor medicijnen, een operatie of een bezoek aan een specialist). Dan heeft u de nota voor het eigen risico al voor deze zorg ontvangen.

Voor fysiotherapie welke alléén uit de aanvullende verzekering komt, is het eigen risico dus niet van toepassing!

Uitzonderingen op het eigen risico:

Verzekerden jonger dan 18 jaar betalen geen premie voor de basisverzekering en hebben dus ook geen eigen risico. De beperking van de chronische lijst geldt uiteraard wel. De aanspraken op de basisverzekering blijven gelijk: de eerst 9 behandelingen fysiotherapie worden voldaan uit de basisverzekering mits er een verwijzing van de huisarts of specialist aanwezig is, eventueel gevolgd door nog eens 9 behandelingen indien deze nodig zijn. Voor verdere behandeling is het ook voor deze groep van belang de aanvullende verzekering te bezien.

bottom of page